Ваша надійна допомога +38(050)142-90-59

Оптова торгівля ЗЗР та насінням

Док Про

Опис
Діюча речовина
Цимоксаніл, 300 г/кг + Міклобутаніл, 200 г/кг
 
Формуляція
Порошок, що змочується
 
Призначення
Інноваційний двокомпонентний фун- гіцид з профілактичною, лікуваль- ною та антиспоруляційною діями для контролю комплексу грибних захворювань
 
Тара
0,4; 2 кг
 
Культура
    
 
 
Переваги
  • Контроль комплексу грибних захворювань, включаючи збудників із класу несправжніх грибів (пероноспороз, фітофтороз).
  • Поєднання двох діючих речовин принципово різного механізму фунгіцидної дії запобігає виникненню резистентності у патогенів.
  • Прояв активності навіть після 1-3 доби після зараження.
  • Швидке проникнення та стійкість до змивання дощем.
  • Превентивна, антиспоруляційна та лікувальна дії та добре виражений «стоп-ефект». Висока дія за мінливих погодних умов.
  • Гнучке застосування на всіх стадіях росту культури.
  • Підвищення продуктивності рослин за рахунок ефективного захисту листо- вого апарату та покращення фотосинтезу.
  • Безпечність для рослин, споживачів та довкілля.

Спосіб застосування і норми витрат

 Культура  Хвороба  Норма витрати препарату, кг/га  Строк обробки  Строк очіку- вання, днів  Макс. кількість обробок
 Соя  Іржа, альтернаріоз, пероноспороз, сіра ті біла гнилі  0,4-0,6  Обробка протягом вегетації культури, з інтервалами між обробками 7-14 діб.    20  2
 Картопля  Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз  0,4-0,6  20  2
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах          
Соняшник Пероноспороз, сіра та біла гнилі, альтернаріоз, фомоз  0,4-0,6 Обробка протягом вегетації культури  20  1
Томати Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз  0,4-0,6  20      2
Виноград Мілдью, оїдіум, чорна гниль  0,4  28      3

Механізм дії


Діючі речовини фунгіциду ДОК Про – цимокса- ніл та міклобутаніл – належать до різних хімічних класів, швидко адсорбуються тканинами та поши- рюються всією рослиною. Цимоксаніл впливає на синтез нуклеїнових кислот, білків, жирів, дихання міцелію та проникнення мембран в клітинах пато- гена, що забезпечує надійне пригнічення збудника та попереджає прояв резистентності. Діюча речо- вина має ефект капсулювання інфікованих клітин, що зупиняє розвиток та поширення захворювання. Міклобутаніл блокує біосинтез ергостерину, який входить до складу клітинної стінки мембрани гриба, що призводить до порушень в процесі поділу клі- тин, а згодом і до загибелі патогенну. 

Властивості

ДОК Про завдяки активним речовинам (цимоксаніл та міклобутаніл) володіє надзвичайними профілак- тичною та лікувальною діями. Знищення патогена відбувається навіть через 1-3 дні після зараження за рахунок капсулювання інфікованих клітин рос- лини. Висока розчинність діючих речовин забез- печує швидке поширення фунгіциду по рослині й швидкий «стоп-ефект». Застосування фунгіциду забезпечує контроль збудників грибних захворю- вань з класів аскоміцетів (борошниста роса, оїдіум, біла гниль (склеротиніоз), чорна гниль), базидіомі- цетів (іржа), дейтероміцетів (альтернаріоз, септо- ріоз, макроспоріоз, сіра гниль) та ооміцетів (перо- носпороз, фітофтороз).

Загальні рекомендації

Фунгіцид застосовують в період вегетації профілак- тично або при появі перших ознак захворювання. Обприскування потрібно провести перш ніж хво- роби завдадуть незворотних втрат врожаю. Препарат необхідно наносити рівномірно на листову поверхню рослини, застосовуючи добре відрегульо- ване обладнання. Уникати застосування препарату під час спеки, засухи, заморозків, сильного вітру та інших несприятливих погодних умов. Оптимальні умови для обприскування посівів препаратом: темпе- ратура від +15°С до +25°С. Препарат не можна засто- совувати, якщо протягом 2 годин до обробки та після обробки очікується дощ. Для підсилення лікуваль- ної дії препарату можливе додавання до робочого розчину ПАР Альфалип Екстра, 0,2-0,3 л/га. Дода- вання до робочого розчину ПАР не є обов’язковим, але покращує змочування робочої поверхні, чим під- вищує ефективність фунгіцидної обробки.

Норма витрати робочої рідини

Польові культури – 200-300 л/га (в залежності від фази розвитку та густоти стояння рослин), виноград- ники – 500-800 л/га.