Ваша надійна допомога +38(050)142-90-59

Оптова торгівля ЗЗР та насінням

СуперБізон

Опис
Діюча речовина
Диметоат, 400 г/л
 
Формуляція
Концентрат, що емульгується
 
Призначення
Фосфорорганічний контактно-шлунковий інсектоакарицид системної дії проти широкого спектра шкідників
 
Тара
0,1; 1; 10 л
 
Культура
     
 
 

Спосіб застосування і норми витрат

 

Культура Шкідник Норма витрати 
препарату, л/га 
Спосіб 
обробки 
Строк 
очікування, 
днів 
Максимальна 
кількість обробок 
Пшениця Клоп – шкідлива че- 
репашка, п’явиці, 
злакові мухи, попе- 
лиці, трипси 
1,0–1,5   
Обприску-  
вання в пе-  
ріод вегета-  
ції

30 
Ячмінь 1,0–1,2
Соя Акацієва вогнівка, 
совки, трипси
1,0
Яблуня Плодожерки, листо- 
війки, попелиці, 
кліщі, молі 
2,0
40 

Виноград- 
ники 
Кліщі, листовійки 2,0–3,0
Хмільники Хмелева попелиця, 
павутинний кліщ 
4,0–6,0   45
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступ- 
них культурах 
Просо Комарики, попелиці 0,7-1,0
Обприску-  
вання  
в період  
вегетації   

30

2
Горох Горохова плодожерка, 
акацієва вогнівка, 
гороховий зерноїд, 
попелиці

0,5-1,0 
Буряки цукрові Клопи, бурякові попелиці, 
блішки, мінуючи мухи і 
молі, мертвоїди
Слива Кліщі, попелиці, 
пильщики 
1,2-2,0 Обприску- 
вання до 
цвітіння 
40 1
Малина 
(маточники) 
Кліщі, попелиці ци- 
кадки, галиці 
0,6-1,2 Обприску- 
вання 
в період 
вегетації 
- 2
Смородина 
(маточники) 
Листовійки, попе- 
лиці, галиці 
1,2-1,6
Шовковиця Кліщі, червець ком- 
стока 
2,0-3,0 Обриску- 
вання до та 
після шов- 
ковичного 
шовкопряду

 

Переваги

• Широкий спектр дії. 
• Висока біологічна ефективність. 
• Ефективний проти гризучих та сисних комах, а також кліщів. 
• Системна і контактна дія. 
• Швидкий ефект та тривалий період захисту. 
• Відсутність фітотоксичності на культурних рослинах. 

Механізм дії

Інсектоакарицид має системну та контактно-шлункову дію.Завдяки системним властивостям препарат швидко поглинається листям, стеблом та корінням, а потім розподіляється по всій рослині , в основному 
акропетально. Сисні комахи гинуть внаслідок живлення соком рослини. Висока системність та рівномірний розподіл діючої речовини всередині 
рослини забезпечує захист відростаючих частин рослини. Виражена контактна дія препарату швидко проявляється на фітофагах, які безпосередньо контактують з робочим розчином. Активно впливає через покриви комахи.

Властивості

Має швидкий нокаутуючий ефект з подовженою захисною дією проти більше 30 видів небезпечних фітофагів. СуперБізон сумісний з більшістю інсектицидів, фунгіцидів, протруйників фунгіцидної дії та мінеральних добрив, за винятком лужних та сірковмісних. Стійкість до високих температур, зниженої вологості повітря обумовлюють широкий інтервал застосування препарату
 

Загальні рекомендації

Обробку доцільно розпочинати за чисельності шкідників, що перевищує економічний поріг шкідливості (залежно від виду фітофага). Об'єм робочого розчину має бути достатнім для повного покриття всієї листової поверхні культури. Не допускати стікання робочого розчину з обробленої листової поверхні. Уникати застосування препарату під час спеки, засухи, заморозків, сильного вітру та інших несприятливих погодних умов. 
Ефективність дії препарату та його безпечність для людини і довкілля значною мірою залежить від якості проведення обробки. Тому слід ретельно 
дотримуватися правил регулювання обладнання для внесення препарату, приготування робочого розчину та організації проведення робіт по його  застосуванню. 

Норма витрати робочої рідини

Польові культури – 200–400 л/га, сади та виноградники – 800–1000 л/га. 

Шкідливі об'єкти

Акацієва вогнівка – Etiella zinckenella Tr.
Мідляк степовий – Blaps halophila Fisch. W.
Бурякова мінуюча міль – Scrobipalpa ocellatella Boyd.
Стебловий (кукурудзяний) метелик – Ostrinia nubilalis Hb.
Листовійка двольотна – Eupoecilia ambiguella Hb.
Ярова совка - Amphipoea fucosa Frr.6
Совка-гамма – Autographa gamma L.
Елія гостроголова – Aelia acuminata L.
Горохова совка – Ceramica pisi L.
Люцерновий клоп – Adelphocoris lineolatus Goeze.
Бурякова мінуюча муха – Pegomyіa betae Curt.
Мертвоїд матовий – Aclypaea opaca L.
Шестикрапкова цикадка – Macrosteles laevis Rib.
Злакова листовійка – Cnephasia pascuana Hbn.
Совка люцернова, або льонова – Heliothis viriplaca Hfn.
Елія носата – Aelia rostrata Boh.
Ковалик степовий – Agriotes gurgistanus Fald.
Бурякова листкова попелиця – Aphis fabae Scop.
Блішка хвиляста – Phyllotreta undulata Kutsch.
Горохова попелиця – Acyrthosiphon pisum Harr.
Смугаста цикадка – Psammotettix striatus L.
Пшенична (чорна злакова) муха – Phorbia securis Tiens.
Жужелиця хлібна – Zabrus tenebrioides Goeze.
Трипс пшеничний – Haplothrips tritici Kurd.
Бавовникова совка – Helicoverpa armigera Hbn.
Буряковий клоп – Polymerus cognatus Fieb.
Горохова галиця – Contarinia pisi Winn.
Смугаста хлібна блішка – Phyllotreta vittula Redt.
Просяний комарик – Stenodiplosis panici Plot.
Картопляна міль – Phthorimaea operculella Zell.
Ковалик посівний – Agriotes sputator L.
Гессенська муха – Mayetiola destructor Say.
Скосар кримський – Otiorhynchus asphaltinus Germ.
Звичайний буряковий довгоносик – Bothynoderes punctiventris Germ.
Ріпаковий листоїд – Entomoscelis adonidis Pall.
П’явиця синя – Oulema lichenis Voet.
Темна цикадка – Laodelphax striatella Fall.
Картопляна, або болотна совка – Hydraecia micacea Esp.
Ковалик смугастий – Agriotes lineatus L.
Опоміза пшенична – Opomуza florum F.
Виноградний борошнистий червець – Planococcus ficus Sign. (Pseudococcus citri Risso)
Смугастий буряковий довгоносик – Chromoderus fasciatus Müll.
Трипс гороховий – Kakothrips robustus Uzel.
Кузька, або хлібний жук – Anisoplia austriaca Hrbst.
Звичайна злакова попелиця – Schizaphis graminum Rond.
Гороховий зерноїд – Bruchus pisorum L.
Темний ковалик – Agriotes obscurus L.
Зеленоочка – Chlorops pumilionis Bjerk.
Трубкокрут багатоїдний, або грушевий – Byctiscus betulae L.
Амарантовий стеблоїд – Lixus subtilis Boh.

Замовити дзвоник